Pelles blogg

Pelles blogg

Jakten på Sveriges bästa landskapsmat

Husmansbord® är ett varumärke och koncept från Svensk Landskapsmat, Pelle Agorelius AB på Saxhytte Gård strax norr om Grythyttan. Utvecklingen drivs av Jakten på Sveriges bästa landskapsmat och tar utgångspunkt i råvarans ursprung och livsmedelsprodukters kvalitet. När detta översätts till serverad mat skapas affärsmässiga nätverk mellan livsmedelsproducenter, butiker och restauranger. Livsmedelsproducenter som lämnar in produkter till bedömning av en oberoende och kompetent panel, har inte bara möjligheten att få sin produkt diplomerad utan får också en återkoppling, ”feedback”, på hur de olika paneldeltagarna upplevt produkten utifrån vilka förväntningar som skapas när man möter den på samma sätt som en kund möter den i butik. Hela Husmansbord®processen kallas för tillämpad mervärdesanalys* och går ut på idén att fokus på fördelar och förtjänster utvecklar matens mervärden, för kundens bästa.*Upplevelsen är summan av brukandet/besöket minus förväntningarna, U=B-F®

Sverige toppar tidning, idag!

MervärdenPosted by Pelle Agorelius Thu, June 11, 2015 23:59:57
Idag publicerade den italienska affärstidningen Italia Oggi en bra intervjuartikel med vår Statssekreterare Elisabeth Backteman.
En PDF av artikeln hittar du här:Att Elisabeths intervju, och bild, gör förstasida på en av Italiens viktigaste finans-och affärstidningar är inte dåligt i sig. Att hon dessutom uttrycker sig rakt och förnuftigt gör det ännu bättre. Fast det bästa är nog att rubriken och placeringen på förstasidan, knuffar Vladimir Putin och Matteo Renzi ut i marginalen...
En snabbt översiktlig översättning av artikeln här nedan:
Expo 2015 ItaliaOggi 11 juni 2015-06-11

Den skandinaviska jordbruksministern till (den italienska dagstidningen) ItaliaOggi: Politiken som förs om ursprungsmärkning är riktig

Vad gäller Expo gjorde Sverige fel

Backteman: Vi borde inte ha nobbat evenemanget utan tagit del av det

Av Luisa Contri

EXPO Milano 2015 får Sverige att berömma vårt land (Italien). Sverige som traditionellt är uppmärksam på tillställningars standard och effektivitet. Ett land som tillsammans med sina grannländer Norge och Finland inte deltar i Världsutställningen i Milano, men som har en liknande syn på produkters ursprung som Italien. “Det är verkligen synd att Sverige inte deltar i EXPO Milano 2015” säger vice jordbruksminister Elisabeth Backteman till ItaliaOggi. Hon ingår i Sveriges nya regering sedan oktober månad. “Om vår regering hade fått bestämma, skulle vi ha varit med. Det skulle ha sett bra ut om vi hade deltagit i Världsutställningen och vi skulle ha kunnat bidra i debatten på temat "Mat för planeten: Energi för livet”. Där kunde vi ha visat innovationer och det bästa sättet att föra skogsbruk på och hur djurskötsel ser ut i vårt land. Jordbruket är en viktig näring för vår ekonomi med en export som ger mer än bilindustin. Vi är fortfarande starka inom skogsnäringen, då 70% av vårt land är täckt av skog, men även inom uppfödning, även om vi vill bli större på det området.” Backteman förklarar hur hennes regering försöker att med hjälp av allianspartier, producenter, beredningsindustin och jordbruksnäringen kunna presentera en strategi inom på detta område till våren 2016. En strategi som skulle kunna hamna nära den italienska vad gäller märkning av livsmedelsprodukter. En strategi som den förra regeringen inte förde. “Alltfler svenska konsumenter visar intresse för märkning" säger Backteman "Vi tar upp frågan med producenter som börjar visa en större öppnehet. Till exempel vad gäller kött kan ursprungsmärkning vara bra för marknadsföringen, då höga krav på djurskydd garanteras av svenska bönder.”


  • Comments(0)